Chính sách bảo mật và sử dụng cookie

Trang web này sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập (chỉ dữ liệu ẩn danh và tổng hợp), ghi nhớ tùy chọn của bạn và phân phát quảng cáo (sử dụng Google Adsense, quảng cáo không được cá nhân hóa được sử dụng ở EU). Nếu bạn muốn thay đổi sở thích của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các hướng dẫn ở đây.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào trên máy chủ của mình. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đang lưu trữ thứ gì đó chứa dữ liệu hoặc nội dung cá nhân của bạn và muốn xóa nó, vui lòng cho tôi biết.

Các tệp bạn tải lên được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi tối đa 1 giờ sau khi chúng được sử dụng lần cuối cùng với các công cụ của chúng tôi. Chúng được xóa tự động và an toàn sau đó. Tên tập tin không được liệt kê công khai.